Thứ Năm, 18/06/2020 17:17

CTS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - CTS - CBTT vv Ky hop dong kiem toan Bao cao tai chinh nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (18/06/2020)
  • HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 19/06/2020 (18/06/2020)
  • HVH: Thông báo thay đổi cổng vào hội trường tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 (18/06/2020)
  • TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái (18/06/2020)
  • ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)