Thứ Hai, 08/06/2020 16:48

CII: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 (thay đổi địa chỉ trụ sở chính)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 (thay đổi địa chỉ trụ sở chính) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200608_20200608 - CII - CBTT vv Thay doi dia chi Cong ty+GDKKD lan 26 ngay 08 06 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • FCN: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (08/06/2020)
  • CTI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tình hình đầu tư các dự án năm 2019 (08/06/2020)
  • TLG: Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đề nghị xin từ chức chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (08/06/2020)
  • Gelex muốn sở hữu chi phối Viglacera để 'có chân' trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (08/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/06/2020 (08/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/06/2020 (08/06/2020)
  • Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi sau thuế 2020 gấp 4 lần năm trước (09/06/2020)
  • Vinamilk mở rộng thị trường Hàn Quốc với dòng sản phẩm sữa hạt và trà sữa cao cấp (08/06/2020)
  • FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2020 đến 04/06/2020 (08/06/2020)
  • GSP: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)