Thứ Tư, 03/06/2020 13:16

CenLand lên kế hoạch lãi 400 tỷ năm 2020, đẩy mạnh M&A

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HOSE: CRE) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với chỉ tiêu lãi sau thuế tăng nhẹ 2% so với năm trước, ghi nhận 400 tỷ đồng.

CRE cũng lên kế hoạch doanh thu năm 2020 tăng 5% so với năm 2019, đạt 2,441 tỷ đồng.

Kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2020 của CRE
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của CRE
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Năm 2020, CRE sẽ tiếp tục tìm kiếm để bổ sung các dự án của các chủ đầu tư uy tín vào kho hàng, đảm bảo nguồn hàng luôn phong phú. Ưu tiên bất động sản theo xu hướng mới như nhà ở kho bãi, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, hình thành chuỗi cung ứng bất động sản logistics.

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho CENHOMES, bước đầu nghiên cứu blockchain cho mô hình Micro Invest.

CRE cho rằng điều kiện thị trường bất động sản có nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng đây cũng chính là điều kiện tốt cho việc thực hiện các hoạt động M&A dự án bất động sản. CRE sẽ tìm kiếm địa điểm mới để triển khai thêm mô hình văn phòng Cen X space, phục vụ nhu cầu cho start-up và các sàn liên kết của CENHOMES.

Trong tờ trình ĐHĐCĐ, CRE dự kiến sẽ chi 80 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10% và trích cho các quỹ năm 2019 hơn 58 tỷ đồng.

Thêm vào đó, HĐQT CRE cũng trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Được biết, HĐQT CRE được bầu nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm 06 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Do từ nhiệm, ông Lê Xuân Nga và ông Nguyễn Thọ Tuyển đã không còn tư cách thành viên HĐQT nên HĐQT CRE hiện tại đang có 04 thành viên.

Danh sách HĐQT hiện tại của CRE
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Trên thị trường, giá cổ phiếu CRE hiện đang giao dịch quanh mức 16,650 đồng/cp (chốt phiên sáng 03/06), tăng 9% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 706,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu CRE từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Các tin tức khác
  • Coteccons: ‘Giàn giáo sập ở thượng tầng’ (04/06/2020)
  • FTI: Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (03/06/2020)
  • CIP: Báo cáo thường niên 2019 (03/06/2020)
  • STU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (03/06/2020)
  • BAB: Quyết định Hội đồng quản trị về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (03/06/2020)
  • DCH: Báo cáo thường niên 2019 (03/06/2020)
  • DTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/06/2020)
  • HPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (03/06/2020)
  • HPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (03/06/2020)
  • MPC: Báo cáo thường niên 2019 (03/06/2020)