Thứ Hai, 08/06/2020 16:49

CDC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chương Dương thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200608_20200608 - CDC - Tai lieu DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • LGC: Link công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • CII: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 (thay đổi địa chỉ trụ sở chính) (08/06/2020)
  • FCN: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (08/06/2020)
  • CTI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tình hình đầu tư các dự án năm 2019 (08/06/2020)
  • TLG: Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đề nghị xin từ chức chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (08/06/2020)
  • Gelex muốn sở hữu chi phối Viglacera để 'có chân' trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (08/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/06/2020 (08/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/06/2020 (08/06/2020)
  • Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi sau thuế 2020 gấp 4 lần năm trước (09/06/2020)
  • Vinamilk mở rộng thị trường Hàn Quốc với dòng sản phẩm sữa hạt và trà sữa cao cấp (08/06/2020)