Thứ Ba, 23/06/2020 17:19

ASP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200623_20200623 - ASP - CBTT ky HD kiem toan.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • SGS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/06/2020)
  • ĐHĐCĐ TVS: 'Lên kế hoạch 2020 thận trọng do Covid-19' (23/06/2020)
  • CDC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (23/06/2020)
  • PHR: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (23/06/2020)
  • KDH: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị (23/06/2020)
  • SMA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 (23/06/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/06/2020 (23/06/2020)
  • NBR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức (23/06/2020)
  • BNW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (23/06/2020)
  • SMARTSC: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (23/06/2020)