Thứ Năm, 04/06/2020 17:46

ASP: Nghị quyết HĐQT số 05/2020 ngày 04/06/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông báo Nghị quyết HĐQT số 05/2020 ngày 04/06/2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200604_20200604 - ASP - CBTT NQ HDQT so 05.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VGC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (04/06/2020)
  • GAB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào CTCP Xây dựng FLC Faros (04/06/2020)
  • GDT: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (04/06/2020)
  • HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (04/06/2020)
  • PAC: Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 (04/06/2020)
  • NNC: Nghị quyết HĐQT số 27/03 ngày 03/06/2020 (04/06/2020)
  • PTC: Nghị quyết HĐQT số 33 ngày 03/06/2020 (04/06/2020)
  • PTC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (04/06/2020)
  • PMG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (04/06/2020)
  • ROS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (04/06/2020)