Thứ Năm, 18/06/2020 14:57

AMP: Trần Thị Thanh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thanh
- Mã chứng khoán: AMP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,900 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/07/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • ACS: Đặng Lê Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100,966 CP (18/06/2020)
  • VHM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn VIKING ASIA HOLDINGS II PTE. LTD (18/06/2020)
  • VHM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn VIKING ASIA HOLDINGS II PTE. LTD (18/06/2020)
  • HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18/06/2020 (18/06/2020)
  • SDP: Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng - đã bán 280,000 CP (18/06/2020)
  • QBR: Trần Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,400 CP (18/06/2020)
  • QBR: Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,500 CP (18/06/2020)
  • ITS: Hoàng Thị Lan - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 2,000 CP (18/06/2020)
  • MLS: Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP (18/06/2020)
  • Phú Quốc lên thành phố: 'Quả ngọt' cho mối hợp tác giữa BĐS Đảo Vàng và CIC Group (18/06/2020)