Thứ Ba, 30/06/2020 08:20

AMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMC của CTCP Khoáng sản Á Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/7/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32C, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 31/07/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • SJM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (30/06/2020)
  • MVN: Ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASSC (30/06/2020)
  • ILA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (30/06/2020)
  • MVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/06/2020)
  • ĐHĐCĐ Masan: Mục tiêu cho The CrownX đến năm 2025 là 10,000 cửa hàng (30/06/2020)
  • Phát Đạt tiếp tục thanh toán trái phiếu đã huy động theo đúng tiến độ cam kết (30/06/2020)
  • ADS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (29/06/2020)
  • NT2: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (29/06/2020)
  • BCG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (29/06/2020)
  • CII: Thông báo về việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao (29/06/2020)