Thứ Tư, 27/05/2020 15:06

ANT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ANT của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang, Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Tp. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp

HNX

Các tin tức khác
  • BMF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (27/05/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/05/2020 (27/05/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/05/2020 (27/05/2020)
  • STB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (27/05/2020)
  • STB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (27/05/2020)
  • STB: Quyết định ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (27/05/2020)
  • TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên, địa chỉ và chi nhánh quản lý PGD Đồng Xuân (27/05/2020)
  • TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Việt Trì (27/05/2020)
  • TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Việt Trì (27/05/2020)
  • TCB: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Hòa Phong (27/05/2020)