Thứ Sáu, 29/05/2020 09:12

A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95,400 CP (tỷ lệ 1.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/06/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • HSG: Em gái Phó TGĐ đã thoái sạch vốn (29/05/2020)
  • HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Xuân Hương (28/05/2020)
  • GDT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (28/05/2020)
  • HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Đức Hoàng (28/05/2020)
  • VSH: Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần tại CTCP Du lịch Bình Định (28/05/2020)
  • MBB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở MBB (28/05/2020)
  • PAN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SSI - IMF (28/05/2020)
  • PDB: Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên BKS - đã mua 294,470 CP (28/05/2020)
  • VDL: Nguyễn Thị Mai Lan - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 100,000 CP (28/05/2020)
  • VDL: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 200,000 CP (28/05/2020)