Thứ Sáu, 26/08/2016 09:47

Phí thẩm định cấp mới, gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp 5 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhằm thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Cụ thể, mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với trường hợp cấp mới, gia hạn Giấy chứng nhận là 5 triệu đồng/1 lần thẩm định và đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận là 3 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Dự thảo quy định chậm nhất là ngày 5 tháng sau, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017./.

Các tin tức khác
  • Tạo lực cho tôm Việt (26/08/2016)
  • Chính phủ Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ phê chuẩn hiệp định TPP (25/08/2016)
  • Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9.8 tỷ USD (25/08/2016)
  • Xem xét khởi tố vụ cấp khống hồ sơ thủy sản (25/08/2016)
  • Doanh nghiệp sập bẫy hacker  (25/08/2016)
  • Chính sách phát triển bền vững rừng ven biển (24/08/2016)
  • VASEP: Formosa phải có trách nhiệm với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản (24/08/2016)
  • 32 tỉnh, thành phố ký cam kết hỗ trợ DN (24/08/2016)
  • Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá từ Liên minh Kinh tế Á - Âu (24/08/2016)
  • Muôn màu chuyện kiểm toán (24/08/2016)