Thứ Tư, 01/06/2016 10:51

TTF: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20160601_20160601 - TTF - Ky hop dong KT BCTC 2016.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ĐHĐCĐ PV2 lần 2: Kế hoạch 2016 lỗ trước thuế 38 tỷ đồng do tài sản đảm bảo sụt giá (13/06/2016)
  • ĐHĐCĐ PV2 lần 1 bất thành: Tỷ lệ cổ đông tham dự 37.38% (01/06/2016)
  • HOSE: Danh sách công ty có báo cáo thường niên vào vòng chung khảo ARA-2016 (01/06/2016)
  • HAGL: 2 dự án trồng tiêu bị thu hồi, 2 dự án trồng cỏ chuyển công năng (01/06/2016)
  • ANV: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2016 (01/06/2016)
  • STB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc chi nhánh An Giang (01/06/2016)
  • ANV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT (01/06/2016)
  • CYC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (01/06/2016)
  • Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (01/06/2016)
  • ACC: BCTC Quý 03.2015 (01/06/2016)