Thứ Tư, 01/06/2016 09:13

STB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc chi nhánh An Giang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc chi nhánh An Giang như sau:

Tài liệu đính kèm:
20160601_20160531 - STB - NQ HDQT VV THAY DOI DIA DIEM VA TEN GOI PGD NUI SAM.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ANV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT (01/06/2016)
  • CYC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (01/06/2016)
  • Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (01/06/2016)
  • ACC: BCTC Quý 03.2015 (01/06/2016)
  • Vinamilk là thương hiệu hàng đầu Việt Nam (01/06/2016)
  • Hoàng Anh Gia Lai bị thu hồi 50 ha đất dự án (01/06/2016)
  • STL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (01/06/2016)
  • LGC: BCTC Quý 04.2015 (01/06/2016)
  • ĐHĐCĐ Capella Holdings: Chưa có ý định niêm yết trở lại, chia cổ tức 40% năm 2013 và 2015 (31/05/2016)
  • BSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 30/5/2016 (31/05/2016)