Thứ Tư, 01/06/2016 11:06

ĐHĐCĐ PV2 lần 1 bất thành: Tỷ lệ cổ đông tham dự 37.38%

Sáng ngày 01/06, ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Đầu tư PV2 đã bất thành do các cổ đông tham dự chỉ đại diện cho 37.38% số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn so với quy định là 51%. 

Dự kiến Đại hội lần 2 sẽ tổ chức vào ngày 06/06/2016 và cần tối thiểu 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để có thể thành công.

Tính tới thời điểm 31/12/2015, CTCP PVI (HNX: PVI) hiện đang nắm giữ 32.09% vốn điều lệ của PV2.

Các tin tức khác
  • HOSE: Danh sách công ty có báo cáo thường niên vào vòng chung khảo ARA-2016 (01/06/2016)
  • HAGL: 2 dự án trồng tiêu bị thu hồi, 2 dự án trồng cỏ chuyển công năng (01/06/2016)
  • ANV: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2016 (01/06/2016)
  • STB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc chi nhánh An Giang (01/06/2016)
  • ANV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT (01/06/2016)
  • CYC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (01/06/2016)
  • Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (01/06/2016)
  • ACC: BCTC Quý 03.2015 (01/06/2016)
  • Vinamilk là thương hiệu hàng đầu Việt Nam (01/06/2016)
  • Hoàng Anh Gia Lai bị thu hồi 50 ha đất dự án (01/06/2016)