Thứ Tư, 01/06/2016 10:58

DCM: Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20160601_20160601 - DCM - QD thanh lap CN va bo nhiem GD chi nhanh.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cao su Đồng Phú (01/06/2016)
  • TTF: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (01/06/2016)
  • ĐHĐCĐ PV2 lần 2: Kế hoạch 2016 lỗ trước thuế 38 tỷ đồng do tài sản đảm bảo sụt giá (13/06/2016)
  • ĐHĐCĐ PV2 lần 1 bất thành: Tỷ lệ cổ đông tham dự 37.38% (01/06/2016)
  • HOSE: Danh sách công ty có báo cáo thường niên vào vòng chung khảo ARA-2016 (01/06/2016)
  • HAGL: 2 dự án trồng tiêu bị thu hồi, 2 dự án trồng cỏ chuyển công năng (01/06/2016)
  • ANV: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2016 (01/06/2016)
  • STB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc chi nhánh An Giang (01/06/2016)
  • ANV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT (01/06/2016)
  • CYC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (01/06/2016)