Thứ Sáu, 10/06/2016 15:22

Cổ phần hóa Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm, bán hơn 29% vốn ra bên ngoài

Ngày 9/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết chuyển Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thành Công ty cổ phần (CTCP).

Theo đó, CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm có trụ sở chính tại số 211 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của CTCP và Luật Doanh nghiệp.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty là 76 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu 7.6 triệu cổ phần, mệnh giá 10,000 đồng/cp. Trong đó, cổ phần nhà nước 4,864,000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác là 493,700 cổ phần, chiếm 6.50% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động trong doanh nghiệp theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp tại CTCP là 21,400 cổ phần, chiếm 0.28% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai 2,220,900 cổ phần, chiếm 29.22% vốn điều lệ.

Công ty tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm điều hành công việc đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm. Liên hệ Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính quyết toán thuế, kiểm tra báo cáo tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần; Đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần./.

Các tin tức khác
  • CPH hãng phim: Tài sản lớn nhất là con người (10/06/2016)
  • IPO 5.3 triệu cp Tổng công ty Cơ khí Xây dựng giá khởi điểm 10,000 đồng/cp (10/06/2016)
  • 337 NĐT đăng ký mua 59% lượng IPO của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (10/06/2016)
  • Nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn "nói không" với cổ phần hóa (08/06/2016)
  • Sẽ chấm điểm công khai báo cáo tài chính các tập đoàn, tổng công ty (08/06/2016)
  • IPO XNK Kiên Giang: 1 nhà đầu tư gom hơn 2.5 triệu cp (08/06/2016)
  • PV Power lên kế hoạch IPO vào tháng 10/2016 (06/06/2016)
  • IPO Đầu tư TM và DV Quốc tế thu về hơn 100 tỷ đồng (06/06/2016)
  • Sau IPO, Yến sào Diên Khánh đặt kế hoạch lãi tăng trưởng bình quân 2% trong 3 năm tới (06/06/2016)
  • IPO Thống Nhất: Một cá nhân mua hơn 2.8 triệu cp (03/06/2016)