Thứ Tư, 01/06/2016 15:09

Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cao su Đồng Phú

HĐQT CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) đã thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2016 với tổng doanh thu 118 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 38 tỷ đồng. Giá bán bình quân ở mức 27 triệu đồng/tấn.

Theo DPR, do biến đổi khí hậu cùng nắng hạn gay gắt đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể tiến độ sản lượng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đó công ty đưa ra những biện pháp phù hợp để tăng nhanh sản lượng bù lại sản lượng hụt này. Công ty cũng tiến hành kiểm kê, xác định biện pháp khắc phục đối với một số diện tích cao su bị chết nắng ở Campuchia.

HĐQT cũng thống nhất sử dụng quỹ phúc lợi tài trợ các dự án đầu tư, trong đó tài trợ 800 triệu đồng chi bổ sung lương và sửa đường tại CTCP Cao su Đồng Phú Đắk Nông; 5 tỷ đồng hỗ trợ làm đường điện tại Đồng Phú Kratie.

HĐQT cũng thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 20% trong tháng 6/2016./.

Tài liệu đính kèm:
20160601_20160601 - DPR - NQ HDQT lan 2 2016.pdf
Các tin tức khác
  • TTF: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (01/06/2016)
  • ĐHĐCĐ PV2 lần 2: Kế hoạch 2016 lỗ trước thuế 38 tỷ đồng do tài sản đảm bảo sụt giá (13/06/2016)
  • ĐHĐCĐ PV2 lần 1 bất thành: Tỷ lệ cổ đông tham dự 37.38% (01/06/2016)
  • HOSE: Danh sách công ty có báo cáo thường niên vào vòng chung khảo ARA-2016 (01/06/2016)
  • HAGL: 2 dự án trồng tiêu bị thu hồi, 2 dự án trồng cỏ chuyển công năng (01/06/2016)
  • ANV: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2016 (01/06/2016)
  • STB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc chi nhánh An Giang (01/06/2016)
  • ANV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT (01/06/2016)
  • CYC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (01/06/2016)
  • Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (01/06/2016)