Thứ Ba, 12/04/2016 17:15

Thị trường trái phiếu sơ cấp tăng trưởng khả quan

Thị trường trái phiếu sơ cấp tiếp tục diễn biến khả quan trong quý I với 87.016 tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành thành công, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong quý I, Kho bạc Nhà nước đã phát hành thành công 73.366 tỷ đồng, tương ứng 96,5% kế hoạch. Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành 600 tỷ đồng, tương ứng 31,1% kế hoạch. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành 13.050 tỷ đồng, tương ứng 98,1% kế hoạch quý I.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 3 năm hấp dẫn nhà đầu tư nhờ tính thanh khoản cao và rủi ro thấp, do vậy, tỉ trọng phát hành cũng tập trung chủ yếu vào 2 kỳ hạn này.

Có tới 49.610 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm đã được phát hành thành công, đạt 118% kế hoạch quý I và chiếm 67,6% tổng khối lượng phát hành. Theo sau là trái phiếu kỳ hạn 3 năm với 12.425 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch và chiếm 16,9% tổng lượng phát hành.

Tỉ lệ phát hành thành công trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đạt bình quân 75,6%, cao hơn so với mức 73,5% của cùng kỳ năm ngoái. Ngoại trừ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm chưa hấp dẫn được nhà đầu tư với tỉ lệ phát hành thành công chỉ ở mức 8,6% trong tổng số 4.000 tỷ đồng trái phiếu chào thầu, trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn còn lại đều đạt tỷ lệ phát hành thành công bình quân từ 75% đến hơn 95%.

Mặc dù cùng ra mắt lần đầu tiên trong năm nay, giống như trái phiếu kỳ hạn 20 năm, nhưng kỳ hạn 30 năm lại khá hấp dẫn, với 3.541,03 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được phát hành thành công trong 3.700 tỷ đồng trái phiếu chào thầu, tương đương tỉ lệ 95,7%.

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh các kỳ hạn 3 năm và 5 năm cũng được phát hành công với tỉ lệ cao, trung bình đạt trên 92%.

Công Trí

Chính phủ

Các tin tức khác
  • Phát hành 220.000 tỷ đồng trái phiếu = 0 đồng vốn mới? (05/04/2016)
  • Ngân hàng đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ (24/03/2016)
  • Kho bạc Nhà nước huy động thành công 7.200 tỷ đồng trái phiếu (17/03/2016)
  • 2017 - 2020: Xin phát hành 200 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu (07/03/2016)
  • Dòng tiền hướng về trái phiếu, lãi suất giảm ở các kỳ hạn ngắn (25/02/2016)
  • NHNN phát hành tiếp 6,000 tỷ đồng tín phiếu (22/02/2016)
  • Bắt nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT và 7 thuộc cấp (03/02/2016)
  • Tháng Một: Huy động hơn 24.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (02/02/2016)
  • TMS: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CĐNB Bùi Minh Tuấn (01/02/2016)
  • Kho bạc huy động 5.063 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (28/01/2016)