Thứ Sáu, 29/01/2016 10:00

VietinBankSC: Phát hành tối đa 500 trái phiếu, trần lãi suất 7.5%/năm

HĐQT của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - VietinBankSC đã thông qua việc phát hành riêng lẻ với số lượng tối đa 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu chia thành 10 đợt trong năm 2016. 

Cụ thể, Công ty sẽ dự tính phát hành riêng lẻ tối đa 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, có kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, mức lãi suất cố định tối đa là 7.5%/năm và chi trả lãi định kỳ 6 tháng một lần, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Đồng thời, việc phát hành sẽ được chia làm 10 đợt trong năm 2016 hướng đến đối tượng tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước, số lượng dưới 100 NĐT. 

Được biết, mục đích của của đợt chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán và vốn cho hoạt động kinh doanh khác.

Tài liệu đính kèm:
CTS_2016.1.28_2cc49a3_46_CV-CKCT02_Quyet_dinh_viec_phat_hanh_Trai_phieu.pdf

 

Các tin tức khác
  • TMS: SSIAM và SSI-IMF đăng ký chuyển đổi 628,608 cp (25/01/2016)
  • Trái phiếu chính phủ khuấy động lãi suất (16/01/2016)
  • TMS: Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CĐNB Vũ Chinh (15/01/2016)
  • Lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm (13/01/2016)
  • Huy động trái phiếu Chính phủ tháng 2 tăng gần 16% (02/03/2016)
  • HDG: Phát hành 400 tỷ trái phiếu doanh nghiệp đợt 2/2015 (04/01/2016)
  • STG: Đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho VietinBank (30/12/2015)
  • VDS: “Cửa tăng lãi suất vào năm 2016 đang lớn dần” (22/12/2015)
  • Huy động thành công 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (17/12/2015)
  • AAA: Thu về 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (08/12/2015)