Thứ Hai, 13/07/2015 18:26

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP In và Thương mại Thống Nhất do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP In và Thương mại Thống Nhất
- Địa chỉ: Số 136 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: in các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn, bao bì, các biểu mẫu thống kê, giấy tờ và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật; kinh doanh mua bán các loại vật tư, thiết bị ngành in, khai thác mặt bằng cho thuê
- Vốn điều lệ: 60,323,400,000 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 40,500 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,212,940 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1,212,940 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 14/07/2015 đến 15 giờ 30 ngày 03/08/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/08/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 10/08/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/08/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/08/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/08/2015 đến ngày 17/08/2015

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan CTCP In va Thuong mai Thong Nhat.doc
2. QD ban von 241_SCIC.pdf
3. Dieu le_CTCP In va Thuong mai Thong Nhat.pdf
4. Giay CNDKKD_CTCP In va Thuong mai Thong Nhat.pdf
5. Ban CBTT In TNhat.pdf
6. BCTC 2014_CTCP In va Thuong mai Thong Nhat.pdf
7. BCTC 2013_CTCP In va Thuong mai Thong Nhat.pdf
8. BCTC 2012_CTCP In va Thuong mai Thong Nhat.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Mau don dang ky dau gia.doc

HNX

Các tin tức khác
  • OGC: “Dứt áo ra đi” tại dự án đất vàng StarCity? (13/07/2015)
  • NSC: BCTC quý 1 năm 2015 (13/07/2015)
  • SDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (13/07/2015)
  • CMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (13/07/2015)
  • THS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (13/07/2015)
  • PSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (13/07/2015)
  • Địa ốc Hòa Bình: Sập giàn giáo Saigon South Office, 3 người thiệt mạng (13/07/2015)
  • MBKE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (13/07/2015)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 10/07/2015 (13/07/2015)
  • PHR: Ước lãi sau thuế 6 tháng hơn 62 tỷ đồng (14/07/2015)