Thứ Ba, 14/07/2015 10:31

PHR: Ước lãi sau thuế 6 tháng hơn 62 tỷ đồng

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) đã công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015.

Cụ thể, trong tháng 6, PHR giao bán được gần 2,099 tấn thành phẩm các loại, giá bán bình quân tháng là 35.73 triệu đồng/tấn. Lũy kế tiêu thụ 6 tháng đầu năm là 9,984 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 33.4 triệu đồng/tấn (thấp hơn 26.76% cùng kỳ), doanh thu đạt 246.7 tỷ đồng.

Tổng doanh thu (cả mủ skim) của PHR ghi nhận đạt 334 tỷ đồng.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, ước tổng doanh thu trước thuế  của PHR đạt 76.6 tỷ đồng (đạt 53% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế ước đạt 62.3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, tình hình giá bán mủ cao su liên tục biến động và dự kiến giá bán bình quân cuối năm có thể giảm, đồng thời việc thực hiện kế hoạch sản lượng công ty dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Về phương hướng hoạt động cụ thể cho 6 tháng cuối năm, PHR kỳ vọng hoàn thành vượt kế hoạch năm là 17,600 tấn thành phẩm, phấn đấu quý 3/2015 đạt sản lượng 5,984 tấn mủ qui khô (34% kế hoạch năm), riêng tháng 7 kỳ vọng đạt 1,936 tấn (11%).

Tài liệu đính kèm:
20150713_20150713 - PHR - Bao cao ket qua SXKD 6 thang dau nam va phuong huong 6 thang cuoi nam 2015.PDF

Minh Tuấn

Các tin tức khác
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 12/07/2015 (13/07/2015)
  • NSC: Điều chỉnh BCTC riêng Q1-2015 (13/07/2015)
  • FDC: Điều lệ công ty sửa đổi (theo luật DN 2014) qua website (13/07/2015)
  • FDC lại đổi Chủ tịch HĐQT (14/07/2015)
  • BTS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 với công ty TNHH Ernst &Young (13/07/2015)
  • HSG: Lấy ý kiến chi 7,000 tỷ đồng đầu tư nhà máy tại Nghệ An (14/07/2015)
  • TBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (13/07/2015)
  • ITD: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN năm 2014 (13/07/2015)
  • THG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 (13/07/2015)
  • CSM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (13/07/2015)