Thứ Ba, 14/07/2015 09:13

FDC lại đổi Chủ tịch HĐQT

Kể từ khi chính thức niêm yết trên HOSE đầu năm 2010, đây là lần thứ ba CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC) đổi ghế Chủ tịch HĐQT.

* ĐHĐCĐ FDC: Dự án còn “án binh”, doanh thu 2015 chủ yếu từ đầu tư tài chính

* Dịch vụ Tài chính Đầu tư Long Thành đăng ký thoái 7.91% vốn tại FDC

* Hàng loạt giao dịch thoái vốn, chuyện gì đang xảy ra tại FDC?

Theo đó, ông Phạm Văn Hùng xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/07/2015. Đồng thời, thay thế vị trí này là ông Trần Bảo Toàn đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Được biết, ông Trần Bảo Toàn là đại diện vốn của Công ty TNHH Doanh Bảo An - đơn vị nắm 16.5% vốn của FDC (cá nhân ông Toàn không sở hữu cổ phiếu FDC). 

Còn ông Phạm Văn Hùng đang nắm 6.13% vốn FDC, đơn vị liên quan đến ông Hùng là CTCP Dịch vụ Tài chính Đầu tư Long Thành vừa mới đăng ký thoái hết 7.91% vốn tại FDC.

Tài liệu đính kèm:
20150713_20150713 - FDC - CBTT vv THAY DOI NHAN SU CHU CHOT + NQ HDQT.pdf

Anh Đức

Các tin tức khác
  • BTS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 với công ty TNHH Ernst &Young (13/07/2015)
  • HSG: Lấy ý kiến chi 7,000 tỷ đồng đầu tư nhà máy tại Nghệ An (14/07/2015)
  • TBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (13/07/2015)
  • ITD: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN năm 2014 (13/07/2015)
  • THG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 (13/07/2015)
  • CSM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (13/07/2015)
  • CTD: Ký hợp đồng thi công dự án (13/07/2015)
  • CTD: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 (13/07/2015)
  • CIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (13/07/2015)
  • OGC: Chậm công bố BCTC do... OCH (14/07/2015)