Thứ Hai, 29/06/2015 21:30

Quý III: Sản xuất và kinh doanh của DN sẽ tốt lên

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh cho thấy 49,4% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của DN trong quý III sẽ có xu hướng tốt lên so với các quý trước.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê về kết quả điều tra xu hướng kinh doanh từ 3.389 doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy xu hướng sản xuất kinh doanh của các DN trong quý II và quý III ổn định và phát triển hơn so với quý I.

Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của DN quý II so với quý trước, có 40,5% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh khả quan hơn; 20,1% DN đánh giá khó khăn và 39,4% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II, có 49,4% DN cho rằng xu hướng sẽ tốt lên; 13,2% DN dự báo kém đi và 37,4% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Về khối lượng sản xuất, có 44,3% DN đánh giá khối lượng sản xuất của DN quý II năm nay tăng so với quý trước; 19,1% DN đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 36,6% DN cho rằng ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II, có 52% DN dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 11,1% DN dự báo giảm và 36,9% DN dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng quý II năm nay so với quý I, có 37% DN có số đơn đặt hàng cao hơn; 19,2% DN có số đơn đặt hàng giảm và 43,8% DN có đơn đặt hàng ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II khả quan hơn với 45,8% DN dự kiến có đơn hàng cao hơn; 10,8% DN dự kiến đơn hàng giảm và 43,4% DN có đơn hàng ổn định.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, về đơn đặt hàng xuất khẩu quý II so với quý trước, có 29,3% DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 19,5% DN có đơn hàng xuất khẩu giảm và 51,2% DN có đơn hàng xuất khẩu ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II, có 40,7% DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 12,8% DN dự kiến giảm và 46,5% DN dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 30,9% DN khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm trong quý II tăng so với quý trước; 9,7% DN khẳng định chi phí giảm và 59,4% DN đánh giá chi phí ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II, có 23,9% DN dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng; 11,3% cho rằng chi phí giảm và 64,8% DN dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Về giá bán sản phẩm quý II so với quý trước, có 18,5% DN cho biết có giá bán sản phẩm tăng; 11,3% DN có giá bán thấp hơn và 70,2% DN trả lời giá bán sản phẩm ổn định.

Dự kiến giá bán sản phẩm quý III so với quý II, có 20,6% DN dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 8,6% DN dự báo giá bán sẽ thấp hơn và 70,8% DN dự báo sẽ ổn định giá bán sản phẩm.

Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 21,1% DN có lượng tồn kho quý II tăng so với quý trước; 32,7% DN có lượng tồn kho giảm và 46,2% DN giữ ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II, có 16% DN dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 33,4% DN cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 50,6% DN dự báo sẽ giữ ổn định.

Về tồn kho nguyên vật liệu quý II so với quý I, có 19,7% DN cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 30,6% DN cho là giảm và 49,7% DN trả lời giữ nguyên.

Dự kiến quý III so với quý II, có 15,3% DN dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 31,7% dự báo lượng tồn kho giảm và 53% DN cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên, vật liệu.

Theo đánh giá của ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thì tình hình DN gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng DN và tính hiệu quả của các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho DN.

Còn ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê phân tích: Một trong những nguyên nhân khiến tình hình DN diễn biến tích cực đó là việc ban hành Luật DN mới với bãi bỏ bớt những quy định cản trở DN, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng hơn.

Ông Thúy nhận định, năm 2015 là thời điểm DN đang thoát đáy, đặc biệt việc Chính phủ ban hành và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, tình hình DN sẽ có bước phát triển mới.

Huy Thắng

Chính PHủ

Các tin tức khác
  • Tập đoàn dệt may Đài Loan đầu tư 320 triệu USD vào Việt Nam (29/06/2015)
  • Tiền đề cho tái cơ cấu thị trường xuất khẩu (29/06/2015)
  • Bộ trưởng Thăng: Sân bay Phú Quốc không phải thứ để bán (29/06/2015)
  • Thà làm ít nhưng chất lượng cao (29/06/2015)
  • Chờ đợi chính sách tạo quỹ đất để thu hút đầu tư vào nông nghiệp (29/06/2015)
  • Lo ngại FDI Trung Quốc đổ mạnh vào Việt Nam: Đã đến lúc cần siết lại! (05/03/2016)
  • Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu cá tra (28/06/2015)
  • Việt Nam tổ chức diễn đàn thương mại-đầu tư tại tỉnh cửa ngõ châu Phi (28/06/2015)
  • Bắc Giang: Đã tiêu thụ hơn 130.000 tấn vải thiều (28/06/2015)
  • 45 triệu USD cho ngành chăn nuôi, an toàn thực phẩm Việt Nam (28/06/2015)