Thứ Hai, 13/04/2015 09:07

PXL: Quý 1 lãi gần 1.5 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (HOSE: PXL) vừa công bố BCTC quý 1/2015 ghi nhận kết quả lãi ròng đạt được gần 1.5 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ có 42 triệu đồng.

Doanh thu trong kỳ ở mức 2.3 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ 2014. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại giảm được 40%, còn hơn 1 tỷ đồng góp phần đưa lợi nhuận gộp đạt 1.2 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ nhờ có thêm doanh thu từ hoạt động cho thuê căn hộ.

Lãi từ tiền gửi, tiền cho vay đưa doanh thu tài chính đạt 3.4 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ. Chi phí lãi vay giảm 18%, còn 254 triệu đồng. Trừ các chi phí liên quan khác, lãi ròng trong quý 1 Công ty đạt 1.5 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ đạt hơn 42 triệu đồng.

Kết quả này tuy cao hơn cùng kỳ nhưng PXL cho biết chưa đạt theo kế hoạch Công ty đề ra. Tại thời điểm quý 1, các dự án của Công ty đã và đang thực hiện vẫn ở giai đoạn đầu tư dở dang, giá trị đầu tư tương đối lớn nhưng chưa có doanh thu và lợi nhuận. Đây là các dự án trung và dài hạn, doanh thu và lợi nhuận dự kiến sẽ thu về sau 2 đến 5 năm.

Bên cạnh đó PXL cũng cho biết một số dự án hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận đã và đang triển khai bán hàng và thu hồi vốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản quý 1 vẫn chưa thực sự khởi sắc nên công tác bán hàng chưa đạt kế hoạch đề ra, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận thu về chưa cao.

Tính đến 31/03/2015, nợ phải trả của Công ty còn gần 342 tỷ đồng, tập trung nhiều ở khoản phải trả ngắn hạn khác với 225 tỷ đồng.

Thiên Minh

Các tin tức khác
  • PET: Thông báo đường link cung cấp báo cáo thường niên năm 2014 (13/04/2015)
  • HPC: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • DST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • BTW: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
  • HPC: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • ĐHĐCĐ GIL: Nội dung thông qua tại Đại hội có minh bạch? (12/04/2015)
  • Sợi Fortex: Đầu tư 40 triệu USD để “nhắm đích” doanh thu 2,000 tỷ đồng (12/04/2015)
  • ĐHĐCĐ PAC: Thêm 30% cổ tức 2014 cho cổ đông (11/04/2015)
  • ĐHĐCĐ C21: Cổ đông kịch liệt phản đối cuộc “trốn chạy thị trường” (11/04/2015)
  • ĐHĐCĐ HDG: Sẽ M&A một số doanh nghiệp sắp cổ phần hóa có quỹ đất (11/04/2015)