Chủ Nhật, 12/04/2015 21:28

ĐHĐCĐ GIL: Nội dung thông qua tại Đại hội có minh bạch?

ĐHĐCĐ thường niên CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) nóng ngay từ lúc bắt đầu với tranh luận giữa đại diện nhóm cổ đông sở hữu 32% và luật sư được chủ tọa đoàn mời đến về cổ phiếu công ty con sở hữu có được quyền biểu quyết, qua đó tính minh bạch của nội dung thông qua tại Đại hội có được đảm bảo?

 

Nan giải chuyện cổ phiếu công ty con sở hữu có được quyền biểu quyết?

Trong danh sách cổ đông lớn của công ty mẹ có hai công ty con do GIL nắm 100% là CTCP May hàng gia dụng Gilimex – PPJ và công ty TNHH May Thạnh Mỹ với tổng cộng gần 17%. Ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 32% vốn cho rằng cổ phiếu công ty mẹ do các công ty con này sở hữu cần được xem là cổ phiếu quỹ và nên bị loại khỏi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để đảm bảo tính minh bạch cho các nội dung biểu quyết.

Luật sư được mời bởi GIL phản biện theo Luật doanh nghiệp, việc công ty con sở hữu công ty mẹ chưa bị cấm, đồng thời công ty con là đơn vị độc lập và Trung tâm lưu ký đã xác nhận tư cách cổ đông của các công ty con cho nên cổ phiếu công ty mẹ mà công ty con sở hữu không phải là cổ phiếu quỹ và các công ty con này vẫn được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại diện SSI phản hồi rằng đã gửi công văn lên Ủy ban Chứng khoán thì nhận được câu trả lời là cổ phiếu công ty mẹ do công ty con (100% công ty mẹ sở hữu) chính là cổ phiếu quỹ, mặt khác theo Luật sở hữu sửa đổi sắp ban hành thì công ty con không được phép sở hữu cổ phiếu công ty mẹ. Theo đó, SSI yêu cầu GIL phải gửi công văn xin hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính trước khi tiến hành Đại hội.

Luật sư tư vấn rằng các công văn của cơ quan quản lý không phải là luật, luật hiện hành không cấm và cũng không đủ cơ sở để nhận định cổ phiếu công ty mẹ do công ty con nắm giữ là cổ phiếu quỹ. Một cổ đông khác cũng có ý kiến đồng tình, xu hướng luật không bắt buộc hiện tại phải theo, đồng thời luật cũng bất hồi tố.

Theo đó, ông Lê Hùng, Chủ tịch HĐQT cho rằng Đại hội vẫn nên được tiếp tục.

Mặt khác, ông Hải yêu cầu nội dung Đại hội nên có thêm yêu cầu thảo luận về cổ phiếu công ty con sở hữu có được quyền biểu quyết, song do tỷ lệ cổ đông thông qua thấp nên yêu cầu này đã không được chấp nhận.

Định hướng đầu tư thêm nhà máy mới trong năm 2015

Trong năm 2014, công ty đã đầu tư thêm 8 dây chuyền nâng tổng số dây chuyền lên con số 52. Trong năm nay, GIL có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền sản xuất cho nhà máy Bình Thạnh 1 dây chuyền, nhà máy Thạnh Mỹ 1 dây chuyền, nhà máy Huế 5 dây chuyền, nhà máy sản xuất đèn 3 dây chuyền; đồng thời đầu tư xây dựng một nhà máy mới công suất ít nhất 16 dây chuyền, ưu tiên đặt ở vùng 3 (vùng xa xôi, hẻo lánh) để tiết kiệm chi phí nhân công.

Theo đó, ngân sách đầu tư được cổ đông phê duyệt gồm 30 tỷ đồng đầu tư phát triển công suất ngành hàng gia dụng, may mặc và 400 tỷ đồng tài trợ vốn lưu động.

Bên cạnh đó, do nhà máy ở Quảng Trị hoạt động không hiệu quả nên đã tạm dừng hoạt động từ tháng 5 và tiến hành chuyển nhượng tài sản vào tháng 12/2014.

Đối với nhà máy đèn, công ty mở rộng và nâng công suất ở lên 4,000 sản phẩm/năm; song do đây là ngành hàng mới nên chưa đem lại lợi nhuận trong năm 2014 và kỳ vọng sẽ đem lại doanh số xuất khẩu dự kiến 3 triệu USD trong năm 2015.

Cuối cùng nhà máy kim loại mới đầu tư giai đoạn 2 trên phần đất sẵn có của GIL với giá trị 14 tỷ đồng vào năm 2014 thì năm 2015 sẽ đáp ứng 60% nhu cầu phụ kiện kim loại cho công ty mẹ và từ tháng 6/2015 sẽ nhận đơn hàng xuất khẩu, tổng doanh số dự kiến là 2 triệu USD.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, GIL đặt mục tiêu doanh thu 1,220 tỷ đông, tăng trưởng 10% và lãi ròng 55 đến 60 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6 -15%. Trong đó, nguồn doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ nhà máy Bình Thạnh/Thạnh Mỹ với lần lượt 1,080 tỷ đồng và 55 tỷ đồng. Cổ tức tiền mặt kế hoạch là 25 – 50% vốn điều lệ.

Năm 2014, GIL ghi nhận 1,108.3 tỷ đồng, tăng trưởng 24% và vượt 11% kế hoạch; lãi ròng 52 tỷ đồng, giảm 22% và thực hiện vượt 15% kế hoạch năm. Ông Hùng chia sẻ năm qua nhờ việc tổ chức lại mua hàng dẫn đến giá nguyên vật liệu giảm 20%-30%, cùng với việc cải tổ lại các phòng ban theo hướng cắt giảm chi phí và phát triển được thị trường cũng như khách hàng mới đã giúp GIL hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Với kết quả này, HĐQT trình cổ đông phương án thanh toán 80% cổ tức cho cổ đông hiện hữu gồm 30% đã thanh toán và 50% còn lại sẽ thực hiện trong năm 2015. Phương án này đã được thông qua.

Cuối cùng Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành 242,000 cp ESOP cho cán bộ chủ chốt với giá 10,000 đồng/cp và bầu bổ sung bà Trần Thị Kim Thoa vào Ban kiểm soát theo đơn đề cử của cổ đông lớn PXP Vietnam Fund Limited.

Mỹ Hà

Các tin tức khác
  • Sợi Fortex: Đầu tư 40 triệu USD để “nhắm đích” doanh thu 2,000 tỷ đồng (12/04/2015)
  • ĐHĐCĐ PAC: Thêm 30% cổ tức 2014 cho cổ đông (11/04/2015)
  • ĐHĐCĐ C21: Cổ đông kịch liệt phản đối cuộc “trốn chạy thị trường” (11/04/2015)
  • ĐHĐCĐ HDG: Sẽ M&A một số doanh nghiệp sắp cổ phần hóa có quỹ đất (11/04/2015)
  • SVC: Sài Gòn Ford – Trần Hưng Đạo có vốn hoạt động 30 tỷ đồng (10/04/2015)
  • DMC: Bồn chứa cồn nổ tung gây chấn động xa 100m, một người chết tại chỗ (10/04/2015)
  • SHN: Báo cáo tài chính năm 2014 (Công ty mẹ) (10/04/2015)
  • SHA: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (10/04/2015)
  • TTR: HĐQT không phản đối việc chào mua 350,000 cp của cổ đông cá nhân (10/04/2015)
  • KBC: Đính chính thông tin liên quan đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (10/04/2015)