Thứ Hai, 13/04/2015 10:19

Công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý 1/2015

CTCP Chứng Khoán MHB (MHBS) công bố BCTC quý 1/2015 với mức lỗ hơn 791 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 16 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu môi giới MHBS giảm hơn nửa so với quý 1/2014 khi chỉ còn 406 triệu đồng. Đáng chú là doanh thu tự doanh còn chưa đến 1 triệu đồng, giảm rất nhiều so với mức 12.8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cả doanh thu khác cũng chỉ hơn 907 triệu đồng. Kết quả là nguồn thu không bù đắp đủ chi phí phát sinh của MHBS trong quý 1 và khiến đơn vị này lỗ 791 triệu đồng, đánh dấu quý đầu tiên lỗ trở lại sau 6 quý liền trước có lãi.

Sanh Tín

Các tin tức khác
  • ĐHĐCĐ KDH: Không tăng vốn và kế hoạch lãi 200 tỷ đồng (13/04/2015)
  • Danh sách các CTCK đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 10/04/2015) (13/04/2015)
  • Danh sách các CTNY đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 10/04/2015) (13/04/2015)
  • Danh sách các CTNY đã nộp BCTC Kiểm toán năm 2014 (tính đến hết ngày 10/04/2015) (13/04/2015)
  • BTW: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • PXL: Quý 1 lãi gần 1.5 tỷ đồng (13/04/2015)
  • PET: Thông báo đường link cung cấp báo cáo thường niên năm 2014 (13/04/2015)
  • HPC: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • DST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • BTW: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)