Thứ Năm, 10/10/2013 17:18

CK Việt Quốc: Kéo dài thời gian đình chỉ bù trừ và thanh toán giao dịch đến 25/10

Trung tâm lưu ký thông báo kéo dài thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Việt Quốc (VQSC).

Ngày 10/10/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có quyết định số về việc kéo dài thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của CTCP Chứng khoán Việt Quốc (VQSC) từ ngày 11/10/2013 đến ngày 25/10/2013 do hết thời gian bị đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán và vẫn không hoàn trả đủ tiền vay sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

vsd

Các tin tức khác
  • AAM: Thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (10/10/2013)
  • Có điều chỉnh giá khi HAG chốt quyền mua cp An Phú? (10/10/2013)
  • VCV: HNX yêu cầu giải trình lý do tăng trần 10 phiên liên tiếp (10/10/2013)
  • PTKT phiên chiều 10/10: MACD Histogram cho phân kỳ giá xuống (10/10/2013)
  • Nhịp đập Thị trường 10/10: Bán mạnh ATC, VN-Index rời xa mốc 500 (10/10/2013)
  • 10/10: Bản tin 20 giờ qua (10/10/2013)
  • Cơ hội giải đáp thắc mắc những vấn đề nóng trên TTCK (09/10/2013)
  • NBB: Thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (09/10/2013)
  • SBA: Thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (09/10/2013)
  • Chứng khoán Việt Nam và các lần điều chỉnh tỷ giá USD/VNĐ (10/10/2013)