Thứ Sáu, 20/07/2012 21:39

Đại gia ngành sữa tiếp tục lãi khủng

Đại gia ngành sữa của Việt Nam, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) tiếp tục công bố khoản lợi nhuận ròng công ty mẹ trong quý 2/2012 tăng đến 36% so với cùng kỳ, đạt 1,492 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với quý 1.

 

Cụ thể, trong quý 2, doanh thu thuần của công ty mẹ tăng gần 30% cùng kỳ, đạt xấp xỉ 7,097 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán trong kỳ chiếm 66% thấp hơn 3% so với cùng kỳ. Điều này giúp lãi gộp của công ty tăng vọt 42%, đạt 2,410 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính mặc dù giảm đáng kể từ 198 tỷ đồng xuống 147.45 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính lại giảm hơn 100 tỷ đồng, xuống 29 tỷ đồng.

Bất chấp chi phí bán hàng của công ty tăng mạnh 49% so với cùng kỳ, chiếm 625.5 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng gần 20 tỷ lên 126 tỷ đồng, lợi nhuận thuần của công ty mẹ VNM vẫn tăng mạnh 43%, đạt 1,776.67 tỷ đồng.

Trong quý này, công ty cũng ghi nhận thêm 32.79 tỷ đồng lợi nhuận khác, nâng mức lãi trước thuế lên 1,809.46 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, lãi ròng công ty mẹ đạt 1,492 tỷ đồng, tăng 36.5% so với Q2/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNM đã đạt 13,018 tỷ đồng doanh thu thuần, cũng tăng xấp xỉ 30% so với nửa đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 32%, đạt 2,753 tỷ đồng, tương ứng EPS 4,953 đồng. Đây có thể được xem là mức lợi nhuận khủng mà nhiều công ty mơ ước.

Mức lãi này thậm chí còn chiếm đến 58.7% so với kết hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2012 là 4,690 tỷ đồng.

Xem xét một số chỉ tiêu khác tính đến hết quý 2/2012, công ty mẹ VNM có số dư tiền mặt 2,123 tỷ đồng, giảm khoảng 1,000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, giảm chủ yếu là các khoản tương đương tiền từ 2,330 tỷ xuống 1,390 tỷ đồng. Đầu tư ngắn hạn tăng thêm khoảng 195 tỷ lên gần 932 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty gia tăng đầu tư cho tài sản cố định khi giá trị tài sản này tăng từ 4,571 tỷ đồng lên 6,529 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng dở dang tăng mạnh nhất, từ 1,221 tỷ lên 2,797 tỷ đồng.

VNM tiếp tục nâng cao vốn chủ sở hữu lên 13,776 tỷ đồng, trong đó có hơn 5,099 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Viết Vinh (Vietstock)

ffn

Các tin tức khác
  • VIP: Lãi ròng quý 2/2012 giảm 57% so với cùng kỳ (20/07/2012)
  • Cảng Cát Lái: Lợi nhuận quý 2 đạt 16 tỷ đồng (23/07/2012)
  • CTG: BCTC riêng lẻ Q2/2012 (20/07/2012)
  • REE: Lợi nhuận quý 2 và 6 tháng tiếp tục đột biến (20/07/2012)
  • AAM: Giải trình chênh lệch LNST Quý 02-2012 so với Quý 02-2011 (20/07/2012)
  • EIB: Quý 2 lãi ròng ngân hàng mẹ tăng 2%, khó khăn bắt đầu lộ diện? (20/07/2012)
  • PVD: Giải trình lợi nhuận sau thuế Q2/2012 công ty mẹ (20/07/2012)
  • IFS: Giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và HN Q2/2012 (20/07/2012)
  • TNT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012 (20/07/2012)
  • OPC: Giải trình biến động KQKD riêng Q2-2012 (20/07/2012)