Thứ Tư, 11/07/2012 10:18

Bộ yêu cầu Tập đoàn cao su thoái vốn ở 46 công ty ngoài ngành

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi văn phòng Chính phủ, trong đó yêu cầu tập đoàn Công nghiệp cao su trong hai năm 2012 và 2013 phải thoái 100% vốn ngoài ngành tại 46 công ty tập đoàn không chi phối.

Với các công ty ngoài ngành tập đoàn giữ cổ phần chi phối, lộ trình thoái vốn phải được thực hiện từ năm 2012 đến 2015. Ví dụ như tập đoàn này phải thoái 100% vốn ở thuỷ điện Bảo Lộc từ năm 2012 đến 2014 và 13 công ty ngoài ngành khác. Lĩnh vực mà tập đoàn này phải tập trung bao gồm trồng mới, khai thác cao su, công nghiệp cao su, chế biến gỗ và đầu tư khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi.

Lê Phượng

Sài Gòn Tiếp thị

Các tin tức khác
  • Hàng trăm tỷ đồng kẹt trong than tồn kho (11/07/2012)
  • Chấm dứt lối kinh doanh thụ động (11/07/2012)
  • 2015: Cả nước có 600.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (10/07/2012)
  • Khánh thành 1 nhà máy linh kiện điện thoại của Nhật (10/07/2012)
  • Sẽ đưa 9 dự án ODA khỏi danh sách giải ngân chậm (10/07/2012)
  • Đại biểu HĐND Hà Nội không muốn ‘tô hồng’ các con số (10/07/2012)
  • Quảng Ninh: Xây nhà máy sợi công suất 140.000 tấn (10/07/2012)
  • Kinh doanh viễn thông với mối nguy 'cá lớn nuốt cá bé' (10/07/2012)
  • Nhiều doanh nghiệp FDI xin bổ sung chức năng mua bán hàng hóa (10/07/2012)
  • Hà Nội: Hơn 7.700 doanh nghiệp “biến mất” trong 5 tháng (10/07/2012)