Thứ Năm, 30/07/2020 13:47

Bóng đèn Điện Quang báo lãi ròng giảm 64% trong nửa đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố, CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) ghi nhận lãi ròng 6 tháng đầu năm giảm 64% so với cùng kỳ, chỉ còn 5 tỷ đồng.

*Gia đình cựu TGĐ Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần tại DQC?

Tính riêng trong quý 2, DQC ghi nhận doanh thu thuần tăng 8%, lên 201 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn đã kéo lãi gộp của DQC giảm 18%, xuống mức 49 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của DQC cũng tăng mạnh lên 7 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi ghi nhận hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng đồng loạt tăng mạnh, ghi nhận hơn 4 tỷ đồng (gấp 3 lần) và 42 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ). Trong đó, chi phí nhân viên bán hàng chiếm 43% và chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm 11% tổng chi phí bán hàng.

Kết thúc quý 2, DQC ghi nhận lãi ròng giảm một nửa, xuống còn 3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của DQC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DQC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của DQC đồng loạt giảm 4% và 64% so với cùng kỳ, xuống còn 393 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí tài chính tăng mạnh nhất, ghi nhận gần 10 tỷ đồng (gấp 6 lần cùng kỳ).

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 21% và 32% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, DQC đưa ra 2 kịch bản đều đi lùi so với năm 2019. Đối với kịch bản 1, DQC dự kiến doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt đạt 610 tỷ đồng (giảm 26% so với năm trước) và 1.86 tỷ đồng (giảm 94%). Kịch bản còn lại DQC giả định các kết quả sẽ chậm hơn một quý so với kịch bản đầu tiên.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cuả DQC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 của DQC

Do đặt kế hoạch thấp nên kết thúc nửa đầu năm 2020, DQC đã thực hiện được 64% kế hoạch doanh thu thuần và vượt xa kế hoạch lợi nhuận 2020 (so với kịch bản 1).

Tính đến ngày 30/06/2020, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận gần 152 tỷ đồng, gấp đôi hồi đầu năm chủ yếu đến từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (141 tỷ đồng).

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 13%, xuống còn 408 tỷ đồng. Trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn chiếm 53 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm và phải thu Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang - Công ty con gần 44 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng ghi nhận gần 592 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (nợ ngắn hạn chiếm 90%).

Phải thu, phải trả đối với các Công ty con của DQC tính đến ngày 30/06/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DQC

Tại thời điểm cuối quý 2/2020, tổng tài sản của DQC ghi nhận hơn 1,505 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số đầu năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DQC hiện đang giao dịch quanh mức 14,950 đồng/cp (phiên chiều ngày 30/07/2020), giảm 11% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 8,600 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu DQC từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Các tin tức khác
  • VNT: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (30/07/2020)
  • Vingroup báo lãi ròng 2,305 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • ALT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • HHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • INC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • Sabeco sụt giảm 21.5% doanh thu trong quý 2, tăng gấp đôi chi phí quảng bá tiếp thị (30/07/2020)
  • TDF: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (30/07/2020)
  • TL4: Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (30/07/2020)
  • Biên lãi gộp cao nhất trong 7 quý, DCM báo lãi quý 2/2020 tăng 139% (30/07/2020)