CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
21/09/18 7,860 -590(-6.98%) 25,310937940600-
20/09/18 8,450 +210(2.55%) 122,0806,8984,324--
19/09/18 8,240 -10(-0.12%) 42,7201,7403,2451,740-
18/09/18 8,250 +20(0.24%) 108,1505,4044,5601,400500
17/09/18 8,230 +10(0.12%) 74,5502,7263,372-1,550
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
TEG: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
TEG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tỷ lệ phát hành
TEG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC bán niên năm 2018 trước và sau soát xét
TEG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
TEG: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
TEG: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
Tải tài liệu
   TEG: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
   TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tỷ lệ phát hành
   TEG: BCTC Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
   TEG: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
   TEG: Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngày niêm yết 09/03/2018
Vốn điều lệ 179,999,980,000
Số CP niêm yết 19,439,856
Số CP đang LH 19,439,856