CTCP Giấy Việt Trì
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất giấy

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/09/18 11,100 0(0.00%) 0----
21/09/18 11,100 0(0.00%) 3----
20/09/18 11,100 0(0.00%) 3----
19/09/18 11,100 0(0.00%) 0----
18/09/18 11,100 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
GVT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
GVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
GVT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GVT: Báo cáo tài chính năm 2017
GVT: Báo cáo thường niên 2017
GVT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
GVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Tải tài liệu
   GVT: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   GVT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   GVT: BCTC Kiểm toán năm 2017
   GVT: Báo cáo thường niên năm 2017
   GVT: BCTC quý 3 năm 2017
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất giấy
Ngày niêm yết 12/01/2017
Vốn điều lệ 73,450,000,000
Số CP niêm yết 7,345,000
Số CP đang LH 7,345,000