CTCP Cấp thoát nước Bình Phước
Nhóm ngành: Tiện ích
Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/09/18 10,000 0(0.00%) 0----
21/09/18 10,000 0(0.00%) 0----
20/09/18 10,000 0(0.00%) 0----
19/09/18 10,000 0(0.00%) 0----
18/09/18 10,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
BPW: Báo cáo thường niên 2017
BPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BPW: Báo cáo tài chính năm 2017
BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
HNX: Ngày 20/12/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW)
Tải tài liệu
   BPW: Báo cáo thường niên năm 2017
   BPW: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   BPW: BCTC Kiểm toán năm 2017
   BPW: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   BPW: BCTC Kiểm toán quý 1 năm 2017
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 20/12/2017
Vốn điều lệ 107,720,000,000
Số CP niêm yết 10,772,000
Số CP đang LH 10,772,000