CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất xăng dầu và than đá

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/09/18 9,500 +500(5.56%) 200100240-100
21/09/18 9,000 +800(9.76%) 200100150-100
20/09/18 8,200 +400(5.13%) 600300114-100
19/09/18 7,800 +400(5.41%) 350767225-100
18/09/18 7,400 +500(7.25%) 800300125-100
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
Sau soát xét, APP chuyển lãi thành lỗ
APP: Lê Thị Song Lê không còn là cổ đông lớn
APP: Giải trình lỗ 6 tháng đầu năm 2018
APP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
APP: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
APP: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành thêm cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
APP: Hoàng Bình Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 19,000 CP
Tải tài liệu
   APP: Giải trình kết quả kinh doanh Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
   APP: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
   APP: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018
   APP: BCTC quý 2 năm 2018
   APP: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất xăng dầu và than đá
Ngày niêm yết 05/10/2010
Vốn điều lệ 46,321,170,000
Số CP niêm yết 4,411,655
Số CP đang LH 4,411,655