CTCP Nông Lâm nghiệp Bình Dương
Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp
Ngành: Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/09/18 9,000 0(0.00%) 0----
21/09/18 9,000 0(0.00%) 0----
20/09/18 9,000 0(0.00%) 0----
19/09/18 9,000 0(0.00%) 0----
18/09/18 9,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
HAD: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) không còn là cổ đông lớn
AFC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Văn Dạ
HCT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
AFC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
CPC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
AFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
STC: AFC Vietnam Fund ( AFC VF Limited) không còn là cổ đông lớn
Tải tài liệu
   AFC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   AFC: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   AFC: Báo cáo thường niên năm 2017
   AFC: BCTC Kiểm toán năm 2017
   AFC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất nông nghiệp
Ngành Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp
Ngày niêm yết 12/06/2017
Vốn điều lệ 106,883,630,000
Số CP niêm yết 10,688,363
Số CP đang LH 10,688,363